Kerkdiensten

Covid-19 - Corona

In het kader van de bestrijding van het corona-virus, vraagt de overheid van ons maatregelen te treffen om dit virus te bestrijden. Daarom heeft de kerkenraad van GKv Onnen besloten om de kerkdiensten te beleggen volgens voorschriften en regels conform de adviezen van de overheid en het RIVM .
Om de band met de gemeente levend te houden gaan we DV op de zondagmorgen om 09.30 uur kerkdienst houden die online wordt uitgezonden en waarbij slechts 30 kerkgangers aanwezig mogen zijn. De dienst zal bestaan uit  lezingen uit de Bijbel, een preek of overdenking, gebed en zullen worden omgeven door enkele liederen.
Helaas zullen we in de dienst ingehouden moeten zingen.

31 oktober 2021

09.30 ds. H. Bos
(Den Helder)

03 november 2021

09.30 ds. R.C. Vellinga
(Onnen-Wapenveld)
uitzending GKv Haren

07 november 2021

09.30 ds. H. Venema
(Onnen)

14 november 2021

09.30 ds. S. Heij
(Harkstede)

21 november 2021

09.30 ds. J. Boerma
(Hardenberg)

Ochtenddienst Plus

Elke maand wordt er op de derde of vierde zondag een Ochtenddienst Plus gehouden: Een gewone kerkdienst met iets extra’s. Wanneer deze dienst wordt gehouden vervaltop deze zondag de middagdienst. Van 9.30 tot 9.45 uur is er tijd voor ontmoeting en koffie. Om 9.45 uur begint de eredienst.  We zitten in groepjes. Tijdens en na de preek wordt er met elkaar doorgesproken over de preek.  Na het uitspreken van de zegen is de dienst afgelopen. Wij zullen het fijn vinden als u ons bericht hoe u als internetkijker zo'n dienst heeft ervaren. U kunt uw reactie hier kwijt.

De ochtenddienst Plus diensten zullen na Corona weer worden opgestart.