Kerkdiensten

In het kader van de bestrijding van het corona-virus, vraagt de overheid van ons maatregelen te treffen om dit virus te bestrijden. Daarom heeft de kerkenraad van GKv Onnen besloten om in navolging van adviezen van de overheid en het RIVM  om voorlopig géén live kerkdiensten te beleggen.
Om de band met de gemeente levend te houden gaan we DV op de zondagmorgen om 09.30 uur een online uitzending verzorgen vanuit onze eigen kerk. De uitzending zal bestaan uit  lezingen uit de Bijbel, een preek of overdenking, gebed en zullen worden omgeven door enkele luisterliederen.

In de periode van 5 juli tot 9 augustus kerken we samen (online) met de GKv Haren (Ontmoetingskerk) en de NCGK Haren (De Hoeksteen). De diensten worden bij toerbeurt gehouden vanuit één van de 3 samenwerkende kerken.

5 juli 2020

09.30 ds. R.C. Vellinga
(Wapenveld-Onnen)

14.30 geen dienst
(icm corona)

12 juli 2020

09.30 ds. L.W. de Graaff
(Hattem Centrum)

14.30 geen dienst
(icm corona)

19 juli 2020

09.30 ds. L.S.K. Hoogendoorn
(.....)

14.30 geen dienst
(icm corona)

26 juli 2020

09.30 ds. R. Bikker
(NCGK Haren)

14.30 geen dienst
(icm corona)

02 augustus 2020

09.30 ds. A. Siebenga
(.......)

14.30 geen dienst
(icm corona)

Ochtenddienst Plus

Elke maand wordt er op de derde of vierde zondag een Ochtenddienst Plus gehouden: Een gewone kerkdienst met iets extra’s. Wanneer deze dienst wordt gehouden vervaltop deze zondag de middagdienst. Van 9.30 tot 9.45 uur is er tijd voor ontmoeting en koffie. Om 9.45 uur begint de eredienst.  We zitten in groepjes. Tijdens en na de preek wordt er met elkaar doorgesproken over de preek.  Na het uitspreken van de zegen is de dienst afgelopen. Wij zullen het fijn vinden als u ons bericht hoe u als internetkijker zo'n dienst heeft ervaren. U kunt uw reactie hier kwijt.