Collecte

Ondanks dat we op dit moment weer fysieke diensten hebben, is de mogelijkheid tot fysiek collecteren helaas nog niet mogelijk. Daarom heeft u de mogelijkheid om dit per bank over te maken.

NL49 INGB 0000 964 288
Gereformeerde Kerk Onnen
onder vermelding van: Collecte

Natuurlijk kunt u het doen middels een overschrijving. Maar wanneer u de mogelijkheid hebt om een QR-code te lezen kunt u ook een bedrag per ‘Betaalverzoek’ overmaken. De diakenen zullen het naar eer en geweten verdelen over de Kerk en de Christelijke doelen van het collecterooster.

Omdat de QR-code maar ‘beperkt houdbaar is’ zal deze elke week worden vervangen.